Világszínvonalú K + F Óbudán

2011. június 27.

2008. január 31-én nyitották meg a Servier Kutatóintézetet. Dr. Blaskó Gábor akadémikussal, a Servier Kutatóintézet Zrt. igazgatójával, a gyógyszerkémiai K+F tevékenység hatásairól beszélgettünk.

– Milyen kutatási tevékenységet folytatnak a megnyitás óta?
– A gyógyszerkutatás legelső lépcsője a hit-to-lead kutatás: a nyom megtalálását követően a vezérmolekula megkeresése a feladatunk. Megkapjuk a nagy áteresztőképességű in vitro biológiai tesztelés (HTS) adatait Párizsból, a Servier biológiai részlegéből, amelyeket kemometriai és egyéb modellezési technikákkal feldolgozunk. A hamis találatokat megpróbáljuk kiszűrni, a megtalált molekulák hatását validáljuk és csak ezeket visszük el odáig, hogy vezérmolekula legyen belőlük.
– Milyen gyorsan végeznek el egy ilyen projektet?
– A jellemzően onkológiai vagy központi idegrendszeri területen gyűjtött HTS adathalmaz azzal a célkitűzéssel érkezik, hogy hat-nyolc hónap alatt validáljunk egy vagy több vezető molekulát. Amint elkészülnek a vezérmolekulák, azokat átadjuk a felfedező kutatást végző divízió munkatársainak, akik a Servier onkológiai, farmakológiai és biokémiai részlegeivel karöltve olyan optimalizált vezérmolekulákat hoznak létre, amelyek aztán preklinikai fejlesztésre kerülnek. A preklinikai fejlesztés során a gyógyszerkiválasztási kritériumoknak megfelelő biztonsági, farmakokinetikai és toxikológiai vizsgálatokat is el kell végezni.
– Ezen belül hol azonosítható az Önök feladata?
– A preklinikai fejlesztési szakaszt két részre osztjuk. A mi feladatunk az első részt megelőzően az optimalizált onkológiai vezérmolekulák olyan mennyiségben történő előállítása, ami a preklinikai fejlesztés első szakaszához szükséges. Ezt követően a kémiai eljárást átadjuk a Servier normandiai kémiai fejlesztési üzemének, ahol elkészítik azt a több kilónyi anyagot, ami a klinikai kutatáshoz szükséges.
– Milyen területeken keresnek új mokelulákat?
– Az innovatív gyógyszerkutatásban meg kell különböztetni a „me-too", a „best-in-class" és a „first-in-class" megközelítést. Az első esetben már létezik egy vagy több bizonyos hatásmechanizmusú molekula a piacon és a gyógyszergyár azonos hatású gyógyszert szeretne kifejleszteni. Ezzel a megközelítéssel a Servier általában nem él. A második megközelítés, a „best-in-class", ez arról szól, hogy létezik egy adott biológiai mechanizmus által meghatározott gyógyszercsoport, amelyben találhatóak jó molekulák, de mi elhatározzuk, hogy olyan molekulát készítünk, amely ebben a csoportban a legjobb, esetleg a megkívánt alapvető gyógyító hatáson túl további előnyös tulajdonságokkal is rendelkezik. A harmadik megközelítés, amit a Servier egyértelműen preferál, és a gyógyszerkutatás szempontjából is igazi kihívást jelent, a „first-in-class" módszer, amely egy adott hatásmechanizmus szerint vagy egy adott betegség ellen az első sikeres molekulát fejleszti ki. A jelenleg fejlesztés alatt álló molekuláink egyértelműen ebbe a körbe tartoznak. Idén valószínűleg megtörténik egy ilyen molekula kiválasztása és továbbfejlesztése.
– Milyen egyéb, de a gyógyszergyártás szempontjából jelentős tevékenységet végeznek a kutatóintézetben?
– Jelentős kémiai aktivitást folytatunk az analitika területén, ami nálunk két fogalmat is magában foglal: egyrészt minden újonnan előállított vegyület szerkezetében teljes mértékben biztosnak kell lennünk, ezért NMR-spektroszkópiával és tömegspektroszkópiával szerkezetigazolást végzünk. Az analitika másik funkciója a farmakológia által megkövetelt 99,5% tisztaságú termék előállítása. A különböző molekulák ellenőrzését elvégezzük, meghatározzuk a szennyezésprofilt, a maradék oldószereket, hogy pontosan tudjuk, mit adunk ki kezünkből.
– Milyen eredményeket ért el a Servier magyarországi kutatóközpontja az elmúlt években?
– Minden meccset gólra játszanak. Egy fejlesztésbe beválasztott molekula egy gyógyszeripari kutatóközpont végső célja. Ebből a szempontból ígéretes az az eredmény, hogy két év alatt egy molekulát kiemelt fejlesztési fázisig sikerült eljuttatnunk és komoly eredményeink vannak további molekulák kapcsán is. Eddigi teljesítményünket pozitívnak és hatékonynak értékeljük. Ebben szerepet játszott a francia kutató partnerekkel folytatott zavartalan együttműködés, valamint belső hatékonyságunk magas szintje, tevékenységünk azonban a Servier nagyobb, nemzetközi rendszerével szorosan együttműködve válhat igazán sikeressé.
– Mit jelent az Önök kutatási tevékenysége a Servier számára?
– A Servier által létrehozott és finanszírozott budapesti kutatóközpont azt jelenti, hogy a vállalat teljes kémiai kutatásának egyharmada Magyarországon, de a nemzetközi tevékenységgel teljes integrációban működik. Jogaink és kötelességeink teljes mértékben azonosak a Servier Franciaországban működő másik két kémiai kutatóintézetével. Az előállított szellemi eredmények a Servier tulajdonát képezik, bárhol is valósulnak meg. Bennünket valóban azonos módon kezelnek a francia kutatóintézetekkel, közösen sírunk és nevetünk, és pontosan ugyanannyira vagyunk érdekeltek magyar kutatóként a Servier piaci sikerekben, mint francia kollégáink.
– Mit jelent Magyarországnak a Servier Kutatóintézet?
– Elsősorban azt, hogy működik idehaza egy infrastrukturálisan csúcsszínvonalat elérő, XXI. századinak tekinthető kutatóintézet, ahol magasan kvalifikált magyar kutatók dolgoznak. Az Intézet lehetőséget nyújt ezeknek a kutatóknak, hogy tehetségüket szülőhazájukban bontakoztathassák ki és biztosítsanak megélhetést családjuknak. Több olyan kollégánk is dolgozik az intézetben, akit külföldről sikerült hazacsábítanunk és itthon folytatja kutatásait. Ezen túlmenően aktív együttműködést folytatunk az egyetemi és akadémiai kutatóintézetekkel, valamint a magánszféra kutató-fejlesztő kisvállalataival, kiemelten az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetével, az ELTE-vel, a BME-vel, a Debreceni Egyetemmel, árbevételt biztosítva partnereinknek. Emellett nyitottak vagyunk egyetemi hallgatókkal való együttműködésre is (BSc-szakdolgozatok, nyári gyakorlatok). Az Intézet kémiai divízió vezetőivel közösen hozzásegítjük a magyar egyetemi fiatalság azon tagjait, akik érdeklődnek a Servier-ben zajló munka iránt, hogy velünk együtt dolgozhassanak gyakorlati idejükben. A kutatói pályát választó fiatalok világszínvonalú infrastruktúrával ismerkedhetnek meg, ezzel a magyar kémiai oktatáson is lendítünk. Összességében ez a beruházás mind Magyarország, mind a Servier számára meglehetősen előnyös. A folyamatos működtetéshez komoly érdekek fűződnek, az intézetben folyó munkától mindenki jelentős eredményeket vár.
– Hogyan befolyásolják tevékenységüket a magyar gyógyszerpiacon tapasztalható változások?
– Néhány évvel ezelőtt, amikor az egyik európai országban az ottani egészségügyi közgazdasági szabályzók előnytelen változása miatt a Servier vezető termékei ellehetetlenültek, a vállalat ottani kutatóintézetét bezárták. Egy multinacionális nagyvállalat tevékenységei ugyanis nem függetlenek egymástól, francia anyavállalatunk vezetésében az adott országgal kapcsolatos tapasztalatok egyesülnek. Egy nemzetközi gyógyszervállalat egységesen értékeli és értelmezi az országokat. Kutatóintézetünk alapítása annak is köszönhető, hogy anyavállalatunknak átfogóan pozitív képe alakult ki a magyar piaci atmoszféráról, a magyar kutatás-fejlesztési lehetőségekről. A kutatás-fejlesztési tevékenység, a kereskedelem vagy gyártás egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Sok mindenben megnyilvánulhat, ha egy vállalat számára nem vonzó a piac: esetleg nem tudja bevezetni egy új termékét, vagy más, megszorító intézkedéseket tesz.
– Az elmúlt években hogyan szemlélték Magyarországot külföldről?
– Anyavállalatunk megfelelőnek találta a Servier Hungária Kft. által elért itthoni eredményeket. Az EGIS-en keresztül pozitív tapasztalatokat gyűjtött a magyar kémiai kutatás-fejlesztés és gyártás színvonaláról, elégedett volt az EGIS gazdasági teljesítményével, melynek közvetlen következménye volt a Servier Kutatóintézet létesítése. Minden ilyen rendszer addig működtethető azonban, amíg mindenki számára értéket teremt. Az Servier csoport közel 3000 ember, 3000 család számára biztosít kenyeret Magyarországon, eljuttatja a magyar piacra a magas hozzáadott értékkel rendelkező új gyógyszereket. Úgy gondolom, hogy eddig, ha a magyar államot és a Servier-t tekintjük partnernek, mindenki számára nyertes helyzet alakult ki. Általában ez az üzleti előrehaladás záloga.
– Most mégis gyülekeznek a viharfelhők.
– Elsősorban magyarként, aki valamilyen felelősséggel bír a magyar innováció és gyógyszerkutatás szellemi kapacitása iránt, úgy érzem, a Servier magyarországi megjelenése a kilencvenes években rendkívül pozitív lépés volt, mind Magyarország, mind a Servier számára. A magyar állam számára stabil munkahelyeket, magas hatékonyságú gyógyszereket, az akadémiai és egyetemi szférával való szoros együttműködés jelentett, és ez együtt járt azzal is, hogy a Servier Magyarországon -az orvosi közvélemény szerint is- magas színvonalú tevékenységet tudott kifejteni.
– Mi az, ami egy nemzetközi gyógyszervállalat számára igazán fontos Magyarországon?
– A kutatóintézet léte egyértelműen a magyar kémiai innováció sikerét és minőségét mutatja. Számunkra ez igencsak hasznos, mert bennünket minden eszközzel innovációs készségünk legmagasabb szinten való kiteljesedésére bíztatnak.

Forrás: weborvospro.hu