A Servier Hungária Kft. (továbbiakban: Servier) tájékoztatja Önt, hogy a honlap használatával Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jogszabályi és a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket.

A honlap használatával kapcsolatban Ön által esetlegesen szolgáltatott adatok önkéntes adatszolgáltatásnak minősülnek. A Servier a személyesnek nem minősülő, a honlap felhasználói által nyújtott adatokat, információkat az adatvédelmi és szerzői jogi szabályok megtartásával adatkezelőként maga kezeli, minden további jognyilatkozat nélkül szabadon felhasználhatja, közzé teheti. A Servier a felhasználó személyes adatait azonban – jogszabályi kivételektől eltekintve – nem hozza 3. személy tudomására. A Servier részére küldött információk nem kerülnek automatikus megőrzésre, ugyanakkor a felhasználó írásban kérheti, hogy a Servier-nek megküldött személyes adatait frissítse, illetve azokat törölje.

A Servier fenntartja a jogot, hogy a honlapot bármikor módosítsa, elérhetőségét korlátozza, vagy minden további értesítés nélkül megszüntesse. A Servier nem vállal felelősséget a honlap látogatásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért. Amennyiben Ön a honlapon megjelenített hivatkozás útján más honlapot vesz igénybe, úgy a Servier kizárja mindennemű felelősségét ezen más honlapok által közölt információkért. A Servier honlapján található információk nem képeznek ajánlatot vagy felhívást bármely a Servier által forgalmazott termék vásárlására, eladására, illetve azzal kapcsolatos bármely ügyletre.

A honlappal kapcsolatos minden információ és minden szerzői jog a Servier-t illeti meg. A bejegyzett védjegyek, márkanevek, és domain nevek mindenkor az azokat bejegyző természetes és jogi személyek kizárólagos tulajdonát képezik. A Servier által bejegyzett márkanév, védjegy és domain neveket senki nem jogosult üzleti célból használni, ezek kizárólag a Servier előzetes, írásbeli engedélye alapján használhatók. A honlapon elérhető információs anyagok letöltője kötelezettséget vállal a szerzői jogi előírások betartására.

A weboldalon található anyagokat és információkat a Servier kizárólag tájékoztatás céljából szolgáltatja ügyfeleinek. A weboldal vagy annak bármely része, illetve a letölthető dokumentumok kereskedelmi célra történő felhasználása kizárólag a Servier előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. A Servier fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Ennek megfelelően a Servier Hungária előzetes írásos hozzájárulása nélkül különösen, de nem kizárólagosan tilos a weboldal egészének vagy annak részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.